ثبت نام بزودی آغاز خواهد شد. 

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 کارگاه آموزشی نرم افزار PMODynamics
1398-11-16 13:00-16:00
دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران 30
دانشجویان (عضو انجمن هیدرولیک ایران) 750,000 ریال
سایر دانشجویان 1,000,000 ریال
اعضای انجمن هیدرولیک ایران 1,250,000 ریال
سایر افراد 1,500,000 ریال
0 دکتر فرشته کمیجانی
2 کارگاه آموزشی مدل Mike Flood
1398-11-16 13:00-17:00
دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران 30
دانشجویان (عضو انجمن هیدرولیک ایران) 1,000,000 ریال
سایر دانشجویان 1,500,000 ریال
اعضای انجمن هیدرولیک ایران 1,750,000 ریال
سایر افراد 2,000,000 ریال
5 دکتر اصغر بهلولی
3 راهنمای تهیه نقشه خطر پذیری سیلاب
1398-11-16 15:00-18:00
دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران 30
دانشجویان (عضو انجمن هیدرولیک ایران) 750,000 ریال
سایر دانشجویان 1,000,000 ریال
اعضای انجمن هیدرولیک ایران 1,250,000 ریال
سایر افراد 1,500,000 ریال
4 مهندس محمود افسوس/مهندس الهه کاکاوند/دکتر ساناز بمبئی‌چی
4 کارگاه آموزشی سرعت سنجی ذرات به روش لیزری
1398-11-17 09:00-12:00
دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران/ آزمایشگاه هیدرولیک 25
دانشجویان (عضو انجمن هیدرولیک ایران) 1,000,000 ریال
سایر دانشجویان 1,500,000 ریال
اعضای انجمن هیدرولیک ایران 1,750,000 ریال
سایر افراد 2,000,000 ریال
3 دکتر سیدتقی امید نائینی/ دکتر محمد امین بصام
5 مدل دو بعدی هیدرودینامیک جریان آب و رسوب رودخانه CCHE2D
1398-11-17 08:30-12:30
دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران 30
دانشجویان (عضو انجمن هیدرولیک ایران) 1,000,000 ریال
سایر دانشجویان 1,500,000 ریال
اعضای انجمن هیدرولیک ایران 1,750,000 ریال
سایر افراد 2,000,000 ریال
3 دکتر محمد رستمی
6 کارگاه آموزشی آشنایی با روش لاگرانژی و کاربرد آن در مدلسازی جریان های رسوبگذار و فرساینده (در نرم افزار اپن فوم)
1398-11-17 12:30-16:30
دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران 30
دانشجویان (عضو انجمن هیدرولیک ایران) 1,000,000 ریال
سایر دانشجویان 1,500,000 ریال
اعضای انجمن هیدرولیک ایران 1,750,000 ریال
سایر افراد 2,000,000 ریال
14 دکتر احسان خواصی/ مهندس حمید یوسفی
7 کارگاه آموزشی مدلسازی دوبعدی سیلاب با نرم افزار HEC-RAS
1398-11-17 12:30-16:30
دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران 30
دانشجویان (عضو انجمن هیدرولیک ایران) 1,000,000 ریال
سایر دانشجویان 1,500,000 ریال
اعضای انجمن هیدرولیک ایران 1,750,000 ریال
سایر افراد 2,000,000 ریال
5 دکتر اصغر عزیزیان
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.