به منظور بحث، تبادل دانش فنی و انتقال تجربیات در مباحث مربوط به علم هیدرولیک، سازه‌های هیدرولیکی و صنعت آب، انجمن هیدرولیک ایران به دنبال برگزاریی موفقیت‌­آمیز هفده کنفرانس در سطح کشور، اینک در نظر دارد هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران را با همکاری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران برگزار نماید. با توجه به رخدادهای سیلابی اواخر سال 97 و ابتدای سال 98، محوریت اصلی کنفرانس امسال، مدیریت سیل در نظر گرفته شده استد. در این راستا، هدف اصلی ارتقاء کیفیت و کاربردی نمودن تحقیقات و نتایج آن‌هاست. ارائه آخرین دست‌آوردها در زمینه مهندسی هیدرولیک، بررسی و ارایه راهکارهای عملی برای نیازهای صنعت آب کشور، توجه به شاخص‌های توسعه پایدار و بررسی مسائل آب و محیط زیست، انتظاری است که هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران جهت برآورده شدن آن تلاش خواهد کرد.