برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در کنفرانس

دانشجویان (عضو انجمن هیدرولیک ایران)

قبل از
1398-11-08

1,500,000

ریال
بعد از
1398-11-08

2,000,000

ریال

سایر دانشجویان

قبل از
1398-11-08

2,000,000

ریال
بعد از
1398-11-08

2,500,000

ریال

اعضای انجمن هیدرولیک ایران

قبل از
1398-11-08

3,000,000

ریال
بعد از
1398-11-08

3,500,000

ریال

سایر افراد

قبل از
1398-11-08

4,000,000

ریال
بعد از
1398-11-08

4,500,000

ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.