نشانی دبیرخانه:

تهران، بلوار کشاورز، خیابان ۱۶ آذر، پلاک ۵۴، طبقه اول، واحد اول

کد پستی: ۱۴۱۷۹۶۳۹۹۵

شماره تماس: ۶۶۹۶۸۲۶۹

شماره نمابر: ۴۳۸۵۳۴۶۸

پست الکترونیکی: 18hydro@iha.ir

Refresh Code