نشانی دبیرخانه:

تهران، بلوار کشاورز، خیابان ۱۶ آذر، پلاک ۵۴، طبقه اول، واحد اول

کد پستی: ۱۴۱۷۹۶۳۹۹۵

شماره تماس: ۶۶۹۶۸۲۶۹

شماره نمابر: ۴۳۸۵۳۴۶۸

پست الکترونیکی: 18hydro@iha.ir

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.