سخنرانان اصلی

09:10 - 09:40

تجربیات جهانی در بازتوانی پس از سیلاب (UNESCO’s experience on Post Disaster Needs Assessment)

Mr. Soichiro Yasukawa
تالار شهید چمران

 

 

10:45 - 11:20

چالش ها و راهبردهای آموزش هیدرولیک

دکتر ناصر طالب بیدختی
تالار شهید چمران