برای آشنایی بیشتر با سامانه کنفرانس، راهنمای آنرا از این لینک مطالعه فرمایید.