# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1225-IHA A first-order Landslide Tsunami Hazard Assessment in the Western Makran محمدصادق نوری، دکتر منتظری نمین، مسعود، امین رشیدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
2 1177-IHA Application of the Model Predictive Control and Particle Swarm Optimization to improving management of Large Scale Water Transfer Systems: A case study مریم جوان صالحی، مجتبی شوریان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
3 1200-IHA Examination of upwelling in the Iranian coast مهرداد بختیار، احمد رضایی مزیک مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
4 1360-IHA Flood Forecasting Using Two Dimentional Model: The Case of Karkheh River Basin in Iran مرضیه علی اولاد، مهدی قمشی، محمدرضا زایری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
5 1037-IHA Hydrological Modeling for simulation of rainfall-runoff process (Case Study: Hamedan City, Iran) علیرضا سماواتی، سیدولی باران، مرتضی حیدری مظفر، مجید فضلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
6 1166-IHA Improving the PIV Method in Vortex Flow Field Velocimetry Proposing a Geometric Air-Core Determination Method پویا فرخ زاد، دکتر زراتی، مریم آذرپیرا، محمد بهشاد شفیعی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
7 1051-IHA Investigating the polluting factors of urban water supply with nitrate The case study of Tehran water supply system سید احمد اوصیا مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
8 1036-IHA Investigation of erosion capability of density current on sloping mobile bed with Lagrangian approach احسان خواصی، سمیرا محمدی، حمید یوسفی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
9 1124-IHA Investigation of Riprap and bridge pier upstream face shape as a countermeasure by SSIIM, Case study: Bahador-Abad bridge. محمد مهدی رضایی استخروییه، حبیبه قدسی، محمد جواد خانجانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
10 1068-IHA Non-equilibrium wall-functions and enhanced wall treatment approach comparison in flat-plate turbulent boundary layer علی عیدی، رضا غیاثی مقاله پذیرفته شده است
11 1323-IHA (R1) Optimal Economical Design of Labyrinth Spillway using Mathematical Models محمد حیدری، محمد صادق صادقیان، آرش شیرزاد، حامد بنسی قدیم مقاله پذیرفته شده است
12 1094-IHA Recent Advances in 3D Numerical Modeling of Reservoir Sedimentation فاطمه رشید، دکتر زراتی، Stefan Haun مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
13 1059-IHA آبشستگی پایه پل‌ها و روش‌های کاهش اثرات تخریبی ناشی از این پدیده مجید عباسی، ابراهیم جباری مقاله پذیرفته شده است
14 1258-IHA اثر مانع در کانال اصلی روی پروفیل سطح آب سرریز جانبی لبه تیز مستطیلی غزاله نصیری، محمود شفاعی بجستان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
15 1288-IHA اثر محل تجمع اجسام شناور بر آبشستگی اطراف پایه پل دامون محمدعلی نژادیان، حسین حمیدی فر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
16 1078-IHA (R1) ارزیابی اثرات آبگیری شن‌چاله‌های غرب شهر میناب برآب زیرزمینی منطقه با استفاده از حجم نفوذ و تغییرات ترازسطح آب چاه‌های مشاهده‌ای فرشاد احمدی، مهدی ایل بیگی، محسن علی حمزه، عباس رحیمی، محمد رنجبرمیناب مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
17 1188-IHA ارزیابی اثرات سیاست‌های مدیریت تقاضا بر هیدرولیک شبکه فاضلاب هانیه صفرپور، مسعود تابش، سید احمدرضا شاهنگیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
18 1229-IHA ارزیابی اثر شیب کانال و موقعیت قرارگیری موانع در کنترل جریان غلیظ کامله آقاجانلو مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
19 1019-IHA ارزیابی اثر عمق استغراق بر تغییرات کاویتاسیون حاکم بر دهانه آبگیر روزنه ای به کمک نرم افزار Fluent علیرضا مردوخ پور، رامتین صبح خیز فومنی، کاظم آقاجانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
20 1330-IHA ارزیابی احتمال گرفتگی دهانه پلها با ورود تنه درختان در جریانهای سیلابی محمد رستمی، محمد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
21 1354-IHA ارزیابی استراتژی‌های بهینه‌سازی در کالیبراسیون مدل بارش-رواناب HEC-HMS (مطالعه موردی: حوضه درکه) عرفان مهرور، سیده صدف مغیثی، جعفر یزدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
22 1355-IHA ارزیابی استفاده از مخازن تعدیل سیلاب شهری در کاهش دبی اوج رواناب در بارش با تداوم های مختلف الهام شکوهی مهر، سید علی اکبر صالحی نیشابوری، جعفر یزدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
23 1173-IHA (R2) ارزیابی الگوهای برداشت شن و ماسه با استفاده از مدل ریاضی یک بعدی HEC-RAS (مطالعه موردی: رودخانه باراجین) امیر محمد آرش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
24 1284-IHA ارزیابی برخی از روابط برآورد عمق آب‌شستگی پایه پل سمیه سلطانی گردفرامرزی، سید ابوالقاسم میرزازاده میبدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
25 1029-IHA (R1) ارزیابی پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش با استفاده از مدلسازی عددی (مطالعه موردی:حوضچه آرامش سد مراش استان زنجان) محمدحسن پوسانه، حامد سرورام مقاله پذیرفته شده است
26 1063-IHA ارزیابی تغییرات و پیش بینی بارش‌های طراحی با مقیاس مناسب برای اهداف مدیریت سیلاب شهری علیرضا شکوهی، رویا حبیب‌نژاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
27 1103-IHA ارزیابی حساسیت شاخص‌های هیدرولیکی جریان رودخانه‌ها نسبت به فرضیات دوبعدی جریان از دیدگاه ریخت‌شناسی رضا زارع، سید سجاد مهدی زاده محلی، میلاد غرقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
28 1190-IHA ارزیابی دقت مدل عددی سه بعدی در پیش بینی ابعاد مخروط رسوب شویی در فلاشینگ تحت فشار ثریا نادری، مهدی دریائی، محمدرضا زایری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
29 1181-IHA (R2) ارزیابی شبکه جمع آوری فاضلاب شهر بجنورد با تاکید بر ورود رواناب های سطحی و ارائه راهکارهای مناسب مهسا رحمتی، سلمان پوراسماعیل مقاله پذیرفته شده است
30 1236-IHA ارزیابی عملکرد الگوریتم بهینه‌سازی سنجاقک در مدیریت کیفی سیستم‌های توزیع آب بر مبنای بهینه‌سازی میزان مصرف کلر امرالله الهی نیا، غلامرصا عزیزیان، سید آرمان هاشمی منفرد، جعفر جعفری اصل مقاله پذیرفته شده است
31 1161-IHA ارزیابی عملکرد شاخص های سنجش از راه دور در بررسی تغییرات پوشش گیاهی زهرا وهاب زاده آراسته، اتابک فیضی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
32 1220-IHA ارزیابی عملکرد مدل‌ها الگوریتم ژنتیک و ماشین بردار پشتیبان در بازسازی داده‌های گمشده بارش (مطالعه موردی: استان قزوین) مهدی رادفر، شیما کبیری، مصطفی کدخدا حسینی، هاشم افضلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
33 1344-IHA ارزیابی کارای مدل بارش- رواناب HEC-HMS در برآورد سیلاب در سه آب و هوای متفاوت کشور ایران پریسا سحرخیز، دکتر کاویان پور، محمد رضا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
34 1105-IHA ارزیابی کارایی مدل هیدرولیکی فلوم دوار در حذف نیترات و کدورت با استفاده از روش انعقاد الکتریکی صالح ریاحی، سید علی ایوب زاده، حسین صمدی بروجنی، سید غلامرضا موسوی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
35 1357-IHA ارزیابی مدل شبکه عصبی مصنوعی – فازی (ANFIS) جهت شبیه‌سازی جریان ماهانه (مطالعه موردی: رودخانه کارون) جابر سلطانی، سپیده خائیز، سامی قوردویی میلان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
36 1185-IHA ارزیابی و اولویت بندی عملکرد روش های مختلف بهره برداری سیستم های انتقال و توزیع آب کشاورزی بر اساس پیوند آب-غذا-انرژی کاظم کامرانی، عباس روزبهانی، سید مهدی هاشمی شاهدانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
37 1341-IHA استفاده از معادله انرژی برای تعیین سرعت جریان در پنجه سرریز اوجی شکل استاندارد محمد حسین جعفری ابنوی، محمد کریم بیرامی، رضا محمد پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
38 1274-IHA اصلاح هدایت هیدرولیکی در بستر رودخانه‌ها به منظور افزایش تبادلات هایپریک افسانه براهوئی، امیر احمد دهقانی، عبدالرضا ظهیری، نشاط موحدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
39 1211-IHA افت انرژی در سرریزهای جامی شکل تحت تاثیر موقعیت مانع نیلوفر صاکی، محمود شفاعی بجستان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
40 1149-IHA افزایش ابعاد مخروط رسوب شویی در فلاشینگ تحت فشار با استفاده از کارگذاری سازه T شکل در بالادست روزنه ریحانه شهریاری، مهدی دریائی، سید محمود کاشفی پور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
41 1289-IHA افزایش دقت تعیین بستر رودخانه های مخروط افکنه ای با تلفیق نتایج مطالعات ریخت شناسی ، اقتصادی اجتماعی و مدلسازی یک بعدی و دو بعدی سیلاب مهدی مسافری، محمد رستمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
42 1015-IHA (R1) الگوی جریان پیرامون پایه‌های پل سه‌تایی عمودی همراستا با جریان و مستقر در رأس قوس 180درجه Chonoor Abdi، محمد واقفی، سحر مرادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
43 1014-IHA الگوی جریان پیرامون گروه پایه دوتایی واگرا و موازی با جهت جریان در قوس با شعاع انحناء نسبی 5 با بستر صلب Chonoor Abdi، محمد واقفب، کوشیار لهسایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
44 1049-IHA (R1) امکان سنجی کنترل سیلاب با ساخت سدهای کوتاه در استان خوزستان سیدشهاب امامزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
45 1212-IHA آنالیزاحتمالاتی پایداری سد خاکی در برابر پدیده ی روگذری با در نظر گرفتن عدم قطعیت ضریب نفوذCN ویدا رجب زاده، علی اکبر حکمت زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
46 1168-IHA آنالیز شبکه های آبرسانی ِ در حال بهره برداری بمنظور تعیین ضرایب پیک تقاضای آب مطالعه موردی: شبکه آبرسانی شهر بجنورد علی بهمن، غلامحسین اکبری، مرتضی فیروزه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
47 1233-IHA آنالیز عملکرد رفتار کاویتاسیون در پمپ جابجایی مثبت از نوع دنده ای داخلی الهام مینا، محمد رضا کاویان پور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
48 1285-IHA اندرکنش رفتار آبزیان و هیدرودینامیک جریان در برخورد با موانع رودخانه‌ای حمیده غفاری، سید علی ایوب زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
49 1160-IHA اندرکنش هیدرولیکی آب زیرزمینی و دریاچه‌های نواحی کوهستانی ، مطالعه موردی دریاچه اوان منطقه الموت استان قزوین جواد اشجاری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
50 1182-IHA برآورد بار معلق در رودخانه با بستر شنی ساناز افضلی احمدآبادی، ساناز هادیان، فرشته کلاهدوزان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
51 1224-IHA برآورد حداکثر سیلاب محتمل (PMF) با استفاده از یک مدل بیزی (مطالعه موردی: سد لتیان) احمد آغشلوئی، مجتبی شوریان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
52 1139-IHA (R2) برآورد رسوب و توزیع آن در سد بختیاری میثم امانی، غلامحسین اکبری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
53 1226-IHA برآورد و مقایسه‌ی ضریب زبری مانینگ با استفاده از داده‌برداری رودخانه سزار دورود (مطالعه موردی : ایستگاه‌های سرچشمه و راکن) مسعود نادری، محسن حکمت، حسین افضلی مهر، سید هادی موسوی نیا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
54 1326-IHA بررسی آبشستگی در اطراف آبشکن ترکیبی بسته و باز و مقایسه آن با آبشکن نفوذناپذیر در قوس 90 درجه مهرنوش نجف زاده، محمود کاشفی پور، محمود شفاعی بجستان مقاله پذیرفته شده است
55 1090-IHA بررسی اثر افزایش ارتفاع سد دز درکاهش خسارت ناشی از سیلاب خوزستان روح اله امینی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
56 1202-IHA بررسی اثر پارامترهای هیدرولیکی و هندسی بر مقادیر بیشینه فشار در بستر پرتاب کننده های جامی شکل یاسمین آقایی، دکتر کیلانه ئی، فواد، شروین فقیهی راد مقاله پذیرفته شده است
57 1231-IHA (R1) بررسی اثر زاویه استقرار بند گابیونی نفوذپذیر بر ضرایب هیدرودینامیکی جریان صبا حسن زاده کرمانشاهی، مجید حیدری، سعید گوهری مقاله پذیرفته شده است
58 1204-IHA بررسی اثر سرریزهای w شکل دو سویه بر خصوصیات هیدرولیکی در سازه راه ماهی مریم شهابی، مهدی قمشی، دکتر، جواد احدیان، مرجان نری موسی، فاطمه بابگپی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
59 1340-IHA بررسی اثر شکاف در بدنه سرریز کلید پیانویی بر راندمان سرریز علی سعیدی، نصرت الله امانیان مقاله پذیرفته شده است
60 1108-IHA بررسی اثر مرفولوژی رودخانه گرگانرود بر پهنه های سیل آق قلا با استفاده از داده های ماهواره ای و GIS سعید قره چلو، کامران گنجی، احمد احمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
61 1140-IHA بررسی اثر هوادهی روی ضریب دبی سرریز کنگره‎ای مثلثی دکتر جواد مظفری، مجتبی خیلاپور، دکتر داود داودمقامی، دکتر اسدالله محسنی موحد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
62 1055-IHA بررسی ارتباط بین رطوبت خاک و گرد و غبار در سطح تالاب جازموریان با استفاده از داده‎های سنجش از دور فرزانه قادری نسب گروهی، محمد باقر رهنما مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
63 1023-IHA بررسی آزمایشگاهی اثر انسداد بر روی جریان گذرا در شبکه های لوله تحت فشار پروین چهارده چریکی قلی زاده، منوچهر فتحی مقدم مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
64 1066-IHA بررسی آزمایشگاهی اثر پوشش گیاهی بر توسعه زمانی حفره آبشستگی اطراف پایه پل در جریان غیرماندگار یوسف رجبی زاده، سید علی ایوب زاده، کورش قادری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
65 1138-IHA بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان آشفته در فلوم مستطیلی با قرارگیری سه مانع استوانه ای احمد جعفری، شیوا شافی زاده، ابوالفضل اصلانی کردکندی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
66 1077-IHA بررسی آزمایشگاهی پارامترهای حفره آبشستگی پیرامون آبشکن مستقیم، L شکل و چوگانی سجاد باجلوند مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
67 1249-IHA بررسی آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی نامتقارن در حوضچه آرامش واگرای ناگهانی شکوفه شارونی زاده، جواد احدیان، منوچهر فتحی مقدم، محسن سجادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
68 1025-IHA بررسی آزمایشگاهی تأثیر حذف مانع غیرپیوسته در کناره سرریز پلکانی بر مشخصات هیدرولیکی با استفاده از تکنیک پردازش تصویر سید امین اصغری پری، مجتبی کردنائیج مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
69 1350-IHA بررسی آزمایشگاهی تأثیر شکل پله های سرریز پلکانی در استهلاک انرژی محمد رستمی، محمد مقاله پذیرفته شده است
70 1372-IHA بررسی آزمایشگاهی تأثیر فشار در تغییر شکل ترک طولی در لوله‌های پلی ‌اتیلن سپهر لسان، مسعود قدسیان، میلاد لطیفی مقاله پذیرفته شده است
71 1026-IHA بررسی آزمایشگاهی تأثیر گسترش عمقی دریچه تخلیه‌کننده تحتانی مخزن بر رسوب-شویی تحت فشار مخازن سدها برای رسوبات غیرچسبنده سید امین اصغری پری، مجتبی کردنائیج مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
72 1050-IHA بررسی آزمایشگاهی تأثیر لوله هواده بر کاهش آبشستگی اطراف پایه پل استوانه‌ای مهشاد افشارپور، سید محسن سجادی، سید محمود کاشفی پور، محمود شفاعی بجستان، محمد آرمان فرد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
73 1087-IHA بررسی آزمایشگاهی تاثیر میزان بازشدگی دیواره روزنه دار دوم در حوضچه آرامش افقی بر عمق ثانویه و طول غلتاب پرش هیدرولیکی رضا خانخانی، بابک شاهی نژاد، دکتر کاشفی پور، سید محمود مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
74 1270-IHA (R1) بررسی آزمایشگاهی تغییرات افت ناشی از گرفتگی لوله های ویسکوالاستیک در شبکه های آبرسانی مانی پورمندان، منوچهر فتحی مقدم، سید محسن سجادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
75 1165-IHA بررسی آزمایشگاهی تغییرات زمانی آبشستگی در اطراف پایه‌های پل با شکل‌های مختلف نگین فرضی، پیام صادقیان، مجید فضلی مقاله پذیرفته شده است
76 1065-IHA بررسی آزمایشگاهی تغییرات سرعت جریان ناشی از وجود پوشش گیاهی و تأثیر آن بر آبشستگی اطراف پایه پل یوسف رجبی زاده، سید علی ایوب زاده، کورش قادری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
77 1174-IHA بررسی آزمایشگاهی توسعه گسیختگی لایه سنگ‌چین اطراف پایه استوانه‌ای با زبری‌های مصنوعی رضا رحیمی، نصرت الله امانیان مقاله پذیرفته شده است
78 1145-IHA (R2) بررسی آزمایشگاهی و عددی تخمین ضریب جریان در آبگیر کفی مشبک مجید حیدری، پرستو اسماعیلی، فریبا احمدی دهرشید مقاله پذیرفته شده است
79 1142-IHA بررسی الگوی رسوبگذاری رودخانه و مخزن سد کمال‌صالح با استفاده از مدل عددی GSTARS4.0 دکتر مظفری، جواد، داود داودمقامی، مجتبی خیلاپور، میثم انصاری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
80 1286-IHA بررسی پتانسیل آسیب پذیری آبخوان به روش DRASTIC (مطالعه موردی: آبخوان دشت یاسوج) پوریا انوری، علیرضا فریدحسینی، کامران داوری، سعید رضا خداشناس، عادل احمدی حسینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
81 1291-IHA بررسی پدیده جدایی ستون آب در شبکه آبرسانی با بکارگیری WaterGEMS سکینه صفری، محمد گیوه چی، مهدی اژدری مقدم مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
82 1238-IHA بررسی پهنه‌ی سیلابی رودخانه‌های کوهستانی حاصل از مدل های عددی یک‌بعدی و دوبعدی (مطالعه‌ی موردی: رودخانه‌ی صوفی چای شهرستان مراغه) محسن عسگرخان، حمزه ابراهیم نژادیان، دکتر محمدی، میرعلی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
83 1245-IHA (R1) بررسی پهنه ی سیلابی نواحی روستایی حاصل از مدل های عددی یک بعدی و دو بعدی (مطالعه ی موردی: رودخانه ی قوشقرا شهرستان آذرشهر) حمزه ابراهیم نژادیان، محسن عسگرخان، نادر جنت دوست مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
84 1006-IHA بررسی تأثیر ADCP متحرک بر مقادیر اندازه گیری شده پروفیل سرعت و سرعت برشی جریان محمدرضا مداحی، مجید رحیم پور، اسماعیل البایراک، رابرت بوئس مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
85 1171-IHA بررسی تاثیر آستانه بر الگوی جریان و رسوب در تقاطع‌های آبرفتی محمد آزرده پاشائی، عبدالحسین بغلانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
86 1324-IHA بررسی تاثیر الیاف شیشه ای بر رفتار هیدرولیکی و مکانیکی بتن متخلخل و کاربرد آن در کنترل سیلاب شهری رضا جمالی، الهام وطن پور، حمید مومنی، علی فروغی اصل مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
87 1146-IHA بررسی تاثیر بارش بر جریان فاضلاب منتقل شده در شبکه های فاضلاب مجزا محسن رضائی، مسعود تابش، مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
88 1038-IHA بررسی تاثیر برآمدگی بستر بر خصوصیات پرش هیدرولیکی جریان چگال با استفاده از Fluent محمدحسین احمدی، رسول رجب پور، غلامرضا سعیدی فر، ابراهیم طهماسبی مقاله پذیرفته شده است
89 1230-IHA بررسی تاثیر پارامتر‌های عددی روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته در تحلیل پدیده ضربه قوچ علی مژدهی فرد، علی رحمانی فیروزجائی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
90 1114-IHA بررسی تاثیر ترکیب کلید خروجی سرریز کلید پیانویی با سرریز پلکانی بر روی پارامترهای حفره آبشستگی سمانه جوانمرد خوراسگانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
91 1232-IHA بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر هیدرولوژیکی حوضه آبخیز(حوضه آبخیز زاینده رود اصفهان) امیرحسین حیدری، حامد رضا ظریف صنایعی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
92 1118-IHA بررسی تاثیر تغییر اقلیم روی تراز آب زیرزمینی با استفاده از روش های محاسبات نرم (مطلعه موردی: دشت شبستر) اسماعیل جیحونی، میرعلی محمدی، فاطمه وجودی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
93 1098-IHA بررسی تاثیر زاویه و ارتفاع دهانه تخلیه کننده بر میزان رقیق سازی پساب چگال تخلیه‌شده در محیط ساکن وحید بابایی نژاد، بابک خورسندی، رضا خدادادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
94 1327-IHA بررسی تاثیر فشردگی جانبی در سرریز لبه تیز مستطیلی بر الگوی جریان با استفاده از روش لاگرانژی شیوا رضازاده، محمد مناف پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
95 1075-IHA بررسی تاثیر قطر سنگدانه های در افت انرژی سرریزهای پلکانی گابیونی میثم فاضلی، امیر عادل مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
96 1097-IHA بررسی تاثیر نواحی مرده کناری برآبشستگی پایه پل با مقطع دایره‌ای احد نعمتی، سعید گوهری، رضا بهراملو مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
97 1305-IHA بررسی تحلیلی روابط ضریب دبی در سرریزهای لبه‌پهن مستطیلی صلب شادی علی‌زاده ماراللو، اکبر صفرزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
98 1303-IHA بررسی تغییرات آبدهی رودخانه سیمره ناشی از تأثیرات تغییر اقلیم کبری رحمتی، پریساسادات آشفته مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
99 1052-IHA بررسی تغییرات دمایی آب و هوای مخازن بتنی آب با جداره بتن متخلخل میلاد وحدتی فر، سید فرهاد موسوی، حجت کرمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
100 1349-IHA بررسی تغییرات فشار جریان ناپایدار در هنگام بسته شدن تدریجی شیر خروجی یک لوله متصل به مخزن فراز گرگین، رضا حسین زاده اصل، حسام فتحعلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
101 1203-IHA بررسی تلفات انرژی سرریز اوجی تحت تأثیر شیب بستر و استغراق پرش هیدرولیکی با استفاده از مدل فیزیکی علی صمدی رحیم، زهرا سیفی، مهشید دولتشاد، حجت الله یونسی مقاله پذیرفته شده است
102 1242-IHA بررسی خسارت ناشی از سیلاب بر روی نواحی روستایی پایین دست سد ها حاصل از مدل عددی دو بعدی (مطالعه ی موردی: روستای ساری قمیش قشلاق شهرستان بوکان) محسن عسگرخان، حمزه ابراهیم نژادیان، مهدی ملایی، احسان محمدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
103 1178-IHA بررسی دقت تصاویر ماهواره‌ای در تعیین سطح پوشش برف حوضه‌های آبریز سما عبدالحسین زاده، اتابک فیضی، مهسا نخستین روحی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
104 1167-IHA بررسی دقت مدل FLOW 3D در شبیه سازی خصوصیات جریان در کانال های مرکب با مقطع عرضی ذوزنقه ای شکل ساده و مرکب یحیی فتاحی نژاد، فریبرز یوسفوند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
105 1086-IHA بررسی دقت و اثر تداخلی سرعت‌سنج صوتی در اندازه‌گیری جریان‌های ثانویه و آشفتگی در کانال‌های باز رضا صادقی دودران، مصطفی نبی پور، سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری، سید حسین مهاجری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
106 1184-IHA بررسی راهکارهای کنترل رسوب گذاری در دهانه خلیج گرگان با رویکرد کار با طبیعت احمد رضایی مزیک، سپیده چرمچی، محمدرضا خسروی، رضا طیبی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
107 1353-IHA بررسی راهکارهای معرفی جریان‌های جانبی غلیظ ورودی به مخازن در مدل دو بعدی هیدرودینامکی و کیفی CE-QUAL-W2: مطالعه موردی سد گتوند علیا جمال محمد ولی سامانی، دکترسین محمدولی سامانی، مراد اسدی مقاله پذیرفته شده است
108 1310-IHA (R2) بررسی رفتار هیدرولیکی شبکه آب داخل ساختمان در حالت وجود پمپ و مخزن خانگی مهناز عباسی، مسعود تابش، سید احمدرضا شاهنگیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
109 1196-IHA بررسی روند انتشار موج ناشی از انفجار زیر آب با استفاده از مدل اجزای محدود مجید پاسبانی خیاوی، آمنه نصراله زاده گوکه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
110 1210-IHA بررسی سیستم کنترل دمای بتن در سد بتن غلطکی چم شیر سیدشهاب امامزاده، قاسم زینعلی نژاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
111 1316-IHA بررسی ضریب آب‌گذری سرریز مستطیلی شیب‌دار (محوری) با نرم‌افزار FLOW-3D مهدیه کلهری، پریسا سادات آشفته، محمد قیاسوند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
112 1252-IHA (R1) بررسی عددی اثر تعداد پلکان در سرریزهای پلکانی بر افت انرژی با استفاده از مدل FLOW 3D فرزاد ارجمندی کیا، محمد بهرامی یاراحمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
113 1273-IHA بررسی عددی اثر ریزگرد ها بر بار معلق و بستر رودخانه میلاد میررمضانی، یاسین آقایی، سعید اسلامیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
114 1248-IHA (R1) بررسی عددی الگوی جریان آب در محل تلاقی رودخانه‌ها با استفاده از مدل HEC-RAS 2D (مطالعه‌ی موردی: رودخانه‌ی صوفی چای شهرستان مراغه) حمزه ابراهیم نژادیان، محسن عسگرخان، نادر جنت دوست مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
115 1175-IHA بررسی عددی پدیده کاویتاسیون بر سرریز سد سنگریزه‌ای شهربیجار با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی ایمان شجاع مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
116 1241-IHA بررسی عددی تاثیر زبری کف کانال در الگوی انتشار جریان غلیظ با مدل Flow3D کامله آقاجانلو مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
117 1366-IHA بررسی عددی تغییرات فشار و دبی ناشی از برداشت اضطراری بار توربین حسین لامع، امین نوری مقاله پذیرفته شده است
118 1128-IHA بررسی عددی تنش برشی بستر در پیچان رودهای سیلابی تحت اثر تغییر عمق نسبی و میزان سینوسیتی محمد نقوی، میرعلی محمدی، قربان مهتابی مقاله پذیرفته شده است
119 1271-IHA بررسی عددی سرعت جریان و تنش برشی در کانال مرکب مستطیلی زبر با یک سیلاب دشت امیر دهقانپور شاهی، میرعلی محمدی، میرعلی، علی قهرمانزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
120 1110-IHA (R1) بررسی عددی سه بعدی جریان پس از پدیده آبشستگی در اطراف یک کناره واقع در دشت سیلابی سید محمد روان فر، رضا محمد پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
121 1101-IHA بررسی عددی ضریب دبی جریان از زیر دریچه‌های کشویی و قطاعی با آستانه منشوری ندا رضاوند منفرد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
122 1197-IHA بررسی عددی ضریب دبی سرریز تاج دایره ای دریچه دار در حالت دو بعدی الهام ایزدی نیا، پوریا الیاسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
123 1359-IHA بررسی عملکرد مدل شکبه بیزین (BNs) در شبیه‌سازی جریان ماهانه رودخانه مریم جمشیدنژاد، جابر سلطانی، سامی قوردویی میلان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
124 1280-IHA (R1) بررسی عوامل موثر بر جریان عبوری از کانال‌های با آبگیرهای کفی فائزه پناهی، جلال بازرگان مقاله پذیرفته شده است
125 1332-IHA بررسی مدل های فوریه برای پیش بینی دبی سیل و تعیین حد بستر هیدرولوژیکی رودخانه محمدحسین کریمی، امیر خسروجردی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
126 1088-IHA بررسی میزان آبشستگی پایین دست دریچه کشویی با کف‌بندهای صاف و زبر مصطفی رضائی خیام مقاله پذیرفته شده است
127 1218-IHA بررسی مشخصات تئوری لایه مرزی در رودخانه شنی با داده های میدانی و مدل سازی عددی (مطالعه موردی: رودخانه لاسم) احسان شهیری طبرستانی، علی عیدی، حسین افضلی مهر، ساناز هادیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
128 1022-IHA بررسی مطالعات صورت گرفته به منظور تعیین انسداد در خطوط لوله با به کارگیری جریان گذرا پروین چهارده چریکی قلی زاده، منوچهر فتحی مقدم مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
129 1321-IHA بررسی نیروهای هیدرودینامیکی لحظه ای وارد بر خطوط لوله فراساحلی سوار بر هم تحت جریان های دائمی حامد چهره گشا مقاله پذیرفته شده است
130 1070-IHA بررسی هیدرولیک جریان در محیط سیلاب دشت با پوشش گیاهی میثم فاضلی، محمد نعیم آبادی مقاله پذیرفته شده است
131 1112-IHA بررسی و تحلیل ارتعاشات ناشی از گردابه ها در دریچه های کشویی با کمک دینامیک سیالات محاسباتی کیانوش احدی، حسین بزرگیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
132 1329-IHA بررسی ویژگی های جریان در سرریز مدور قائم با ورودی گلبرگی شکل مایل زهرا سلیمی شهرکی، دکتر کبیری سامانی، عبدالرضا مقاله پذیرفته شده است
133 1246-IHA بررسی و مقایسه روش‌های کنترل منابع آب سطحی در انهار کشاورزی از منظر فنی، اقتصادی و اجتماعی (مطالعه موردی: انهار سنتی منشعب از رودخانه زاینده رود) حمیدرضا حجازی، احمدرضا سدهی سامانی، میلاد خواستار، مسلم صادقی مقاله پذیرفته شده است
134 1268-IHA بررسی و مقایسه ی نتایج مدلسازی دو بعدی و سه بعدی جریان از روی سرریز لبه تیز با پروفیل استاندارد سرریز اوجی مهری صادقی، سید تقی امید نائینی، فواد کیلانه ئی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
135 1198-IHA بهینه‌سازی بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری با استفاده از الگوریتم ژنتیک الهام درویشی، الهام، طیبه کردستانی مقاله پذیرفته شده است
136 1308-IHA بهینه‌سازی تخلیه رسوب از مخزن سد در شرایط سیلابی فرید افضل سلطانی، جعفر یزدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
137 1318-IHA بهینه‌سازی فشار در شبکه توزیع آب با هدف مدیریت مصرف آب شهری ملیکا خاشعی، مسعود تابش، سید احمدرضا شاهنگیان مقاله پذیرفته شده است
138 1213-IHA بهینه‌سازی هیدرولیکی سیستم دفع پسآب مجتمع‌های شیرین‌سازی RO (مطالعه موردی: آب شیرین کن بندرعباس) علی قاسمی، احمد رضایی مزیک، منصوره السادات مشهدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
139 1222-IHA پیش بینی جریان رودخانه با انتخاب پویای نزدیکترین همسایه‌ها در روش KNN احسان ابراهیمی، مجتبی شوریان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
140 1339-IHA پیش‌بینی جریان ماهانه با استفاده از مدل‌های پیش‌بینی‎ اقلیمی جهانی حسین دهبان، کیومرث ابراهیمی، شهاب عراقی‌نژاد، جواد بذرافشان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
141 1243-IHA پیش بینی جریان ماهانه رودخانه با استفاده از رویکرد ترکیبی موجک-درخت M5 فریبا آذرپیرا، سجاد شهابی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
142 1278-IHA پیش بینی چرخه‌ی سیلاب جهت کاهش خسارات با استفاده از مدیریت بحران در منطقه گرگان (آق قلا) حامدرضا حاج قاسم، سید حسین مهاجری، مهتاب امینعلی پور، اسماعیل سلیمانی شیری، فرزاد عسگری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
143 1320-IHA پیش بینی دبی روزانه با استفاده از مدل تلفیقی شبیه‌سازی-بهینه سازی SVR-PSO (مطالعه موردی: رودخانه سزار) سعید مظفری، علی شهیدی ارقینی، هانی اویسی فر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
144 1079-IHA پیش بینی سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل جدید آشوب و ماشین بردار پشتیبان در آبخوان مشهد محمدرضا اتحادی، سید آرمان هاشمی منفرد، علی محتشمی، عباسعلی رضاپور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
145 1163-IHA (R2) پیش‌بینی نرخ آسیب‌پذیری لوله‌های شبکه آب‌رسانی شهری با به‌کارگیری و توسعه مدل‌ آماری رگرسیون لجستیک (مورد مطالعاتی : منطقه 8 شهر کرج) حمید کاشفی، همایون مطیعی، محمدعلی اطهری مقاله پذیرفته شده است
146 1046-IHA پیش‌بینی هیدروگراف سیلاب ناشی از شکست سد آغ چای برای دو حالت فرسایش درونی و روگذری جریان علیرضا چراغی، میرعلی محمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
147 1153-IHA پهنه‌بندی پتانسیل تولید رواناب در حوضه آبریز شهر ایلام با استفاده از روش SCS و سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS جواد سروریان، پریسا سلیمانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
148 1107-IHA پهنه‌بندی سیلاب با استفاده از مدل دوبعدی HEC-RAS (مطالعه موردی: حوضه کارده) زهرا شریفی نیک، دکتر فغفور مغربی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
149 1031-IHA پهنه بندی فرسایش خاک حوزه آبخیزفارسان با استفاده از مدل SWAT آرزو رئیسی بیدکانی، علی طالبی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
150 1247-IHA تاثیر اندازه حجم اندازه گیری بروی دستگاه سرعت سنج داپلر صوتی (ADV) بابک خورسندی، محمد کاظمی بلگه شیری، پوریا نجاتی پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
151 1307-IHA تأثیر انفجار زیر آب بر پاسخ دینامیکی سکوهای دریایی مجید پاسبانی خیاوی، آمنه نصراله زاده گوکه مقاله پذیرفته شده است
152 1373-IHA تاثیر بیوچار در تصفیه آب‌های آلوده غیر متعارف بهروز خالقی دیلمده، جابر سلطانی، مریم وراوی پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
153 1030-IHA تاثیرپذیری هیدرولیک کانال و دبی برداشتی از تغییرات ضریب زبری مانینگ در کانال آبیاری پایاب سد خداآفرین مجید رئوف، بابک بابایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
154 1333-IHA تاثیر تراز فونداسیون برآبشستگی اطراف گروه پایه های غیر یکنواخت سید محمد روان فر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
155 1206-IHA تاثیر جریان محیط بر میزان رقیق‌سازی پساب چگال وحید بابایی نژاد، بابک خورسندی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
156 1081-IHA تاثیر ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه بر روی سیلاب (مطالعه موردی: رودخانه فاروب رومان) فهیمه خواجوئی، سعید رضا خداشناس، سعید رضا، ابوالفضل مساعدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
157 1259-IHA تاثیرسازه Barrage در کنترل رقوم آبگیر جهت شبکه های آبیاری(مطالعه موردی شبکه قلعه مدرسه بهبهان) محمد معراجی زاده، سعید حاجی علی گل، جواد احدیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
158 1180-IHA تأثیر عملکرد گردابگیر در داخل سرریز جانبی کنگره‌ای مثلثی بر روی ضریب دبی جریان سجاد فاطمی، سعید عباسی، امیر قادری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
159 1362-IHA تاثیر فاصله پایه ها بر عمق آبشستگی اطراف گروه پایه ها غیریکنواخت سید محمد روان فر، رضا محمد پور مقاله پذیرفته شده است
160 1159-IHA تحلیل پایداری شیروانی سد خاکی نمرود با روش تعادل حدی و تئوری قابلیت اطمینان امین ابراهیمی، مجتبی کریمائی طبرستانی مقاله پذیرفته شده است
161 1154-IHA تحلیل عددی اثر ابعاد مخزن در پیشروی موج ناشی از شکست سد با استفاده از مدل ISPH زهرا حسن خانی، رسول معمارزاده، مجید دهقانی، سید مصطفی مرتضوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
162 1041-IHA تحلیل هیدرولیک جریان سیلابی رودخانه کارون بزرگ در محدوده شهر اهواز مرجان کردانی، کاظم حمادی، لیلا نوذریان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
163 1334-IHA تحلیل هیدرولوژیکی رخداد سیلاب مخرب در حوضه آبریز چنار مرتضی انصاری، احمد فاخری فرد، وحید کریمی خسروشاهی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
164 1223-IHA تخمین ابعاد چاله آبشستگی در اثر جت دیواره‌ای مستغرق مجید احسانی، دکتر مقیم، محمدنوید، نورحسن نظری فر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
165 1282-IHA تخمین پارامترهای مدل ماسکینگام به روش‌ الگوی ترسیمی و ضریب همبستگی مطالعه موردی : حوضه آبریز بختگان غلامحسین اکبری، محمد یوسفی رباطی، حسین حسن زاده، مروین خوش الحان، عارف اشکانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
166 1106-IHA تخمین دبی جریان در کانال مرکب با استفاده از روشهای آماری و فرا ابتکاری ناصر نیک نیا، Moein Assefi مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
167 1194-IHA تخمین دبی سیلاب با تلفیق تصاویر ماهواره ای و مدلسازی دوبعدی‎ مهدی علیزاده گوابری، اصغر عزیزیان مقاله پذیرفته شده است
168 1265-IHA تخمین ضریب آبگذری سرریزهای جانبی گابیونی محسن مرادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
169 1361-IHA تدوین سامانه استنتاج فازی (FIS) جهت شبیه‌سازی جریان ماهانه رودخانه جابر سلطانی، فرناز فتحعلی زاده، سامی قوردویی میلان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
170 1374-IHA تعیین ضریب زبری مانینگ به روش مهندسی معکوس و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: رودخانه چنگوله) نازنین میری، رسول قبادیان، علیرضا حسینی مقاله پذیرفته شده است
171 1135-IHA تعیین طول بهینه دیوار آب بند بر کنترل نشت و پدیده رگاب در پی سازه هیدرولیکی (مطالعه موردی: سد انحرافی آقدکش) محمدحسین ربیعی، فروغ علی زاده صنمی، محمد دوراندیش مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
172 1287-IHA تعیین نقطه آغاز هوادهی سطح آزاد در سرریز پلکانی با استفاده از یک مدل نسبتا تراکم‌پذیر هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH) سیدامیر علوی، مهدی اژدری مقدم، بهاره پیرزاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
173 1290-IHA تولید هیدروگراف سیلاب 5 فروردین دروازه قرآن شهر شیراز بر مبنای مدل‌سازی فیزیکی، هیدرولیکی و هیدرولوژیکی جهانشیر محمدزاده هابیلی، زهرا حسینی، داور خلیلی، تورج هنر، شاهرخ زند پارسا، رضوان طالب نژاد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
174 1095-IHA جریان آشفته در مجاورت سرریز جانبی در شرایط جریان زیربحرانی سعید شعبانلو، فریبرز یوسفوند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
175 1129-IHA حریم دریایی (60 متر) استان بوشهر با استفاده از شاخص بیشینه مهکشند بلندمدت (HAT) Mohammadreza Gharibrreza، علی نصراللهی، علی اکبر نوروزی، حمید خلیلی، هدیه دهستانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
176 1067-IHA خسارت‌های محسوس ناشی از سیلاب‌های آنی در مناطق مسکونی کیمیا امیرمرادی، علیرضا شکوهی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
177 1179-IHA خصوصیات پرش نوع S و T در کانال واگرای ناگهانی تحت شرایط آزمایشگاهی سعید حاجی علی گل، جواد احدیان، سید محسن سجادی، دکتر شفاعی بجستان، Anna Rita Scorzini مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
178 1004-IHA دبی عبوری دریچه های کشویی لبه تیز مورب در دو حالت آزاد و مستغرق کاظم اله دادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
179 1003-IHA دبی عبوری سرریزهای جانبی در کانال های مستطیلی با کاهش عرض در پایین دست سرریز کاظم اله دادی، محمود شفاعی بجستان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
180 1343-IHA رابطه جدید آزمایشگاهی سرعت جریان در پنجه سرریز اوجی شکل استاندارد با استفاده از معادله پیوستگی محمد حسین جعفری ابنوی، محمد کریم بیرامی، رضا محمد پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
181 1298-IHA راه‌کارهای مقابله با سیلاب شهری و طغیان رودخانه(مطالعه موردی; سیلاب فروردین ماه1398 خوزستان) اسماعیل کاهکش، رضا رزاقی، علیرضا سالم‌نیا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
182 1099-IHA روش های تغذیه مصنوعی و بررسی آن ها و طرح های تغذیه مصنوعی اجرا شده در استان خراسان جنوبی میلاد قربانی مقاله پذیرفته شده است
183 1335-IHA شبیه سازی تأثیر تنگنای موضعی رودخانه ها بر آب گرفتگی تأسیسات آبی با استفاده از مدل HEC-RAS(مطالعه موردی: سد انحرافی و ایستگاه پمپاژ گدارخوش، استان ایلام) زینب دانش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
184 1262-IHA شبیه سازی تله رسوبگیر رودخانه سیاه درویشان با استفاده از مدل CCHE2D محمود ارحمی، اکبر صفرزاده گندشمین، الهه حسینیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
185 1123-IHA (R1) شبیه سازی ریاضی پخش فسفر در رودخانه ها، رویکرد‌هاو چالش‌ها(مطالعه موردی:رودخانه سفید رود) مهسا خدایاری، شروین فقیهی راد، دکتر کیلانه ئی، فواد، شاهرخ قاضی مرادی مقاله پذیرفته شده است
186 1336-IHA شبیه سازی رفتار هیدرولیکی جریان رودخانه با استفاده از مدل HEC-RAS (مطالعه موردی: رودخانه جراحی، استان خوزستان) هنگامه عبدالوند، سید محمود کاشفی پور، دکتر زایری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
187 1293-IHA شبیه‌سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه کن در محدوده شهرستان اسلامشهر با استفاده از مدل HEC-RAS محمدرضا گیتی پژوه، حمید صالحی، احمد احسانی، ابراهیم ممی زاده غنمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
188 1082-IHA شبیه‌سازی ساختار جریان آشفته روی بستر زبر مثلثی با نرم‌افزار OpenFOAM ملیحه قویدل، دکتر پیرزاده،، اعظم عبدالهی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
189 1338-IHA شبیه سازی سه بعدی فلاشینگ مخزن سد دز: کاهش زمان محاسبات و استفاده از سیال غلیظ به عنوان بستر رسوبی سیدحسام الدین سید روبندی پور، محمد ذاکر مشفق، فیروز قاسم زاده مقاله پذیرفته شده است
190 1352-IHA شبیهسازی عددی تاثیر موقعیت آبشکن متخلخل در رودخانه ها بر راندمان آبگیری کانال جانبی محمد رستمی، محمد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
191 1150-IHA (R2) شبیه سازی عددی تکامل پالس رسوب ساناز افضلی احمدآبادی، دکتر بنی هاشمی مقاله پذیرفته شده است
192 1072-IHA شبیه‌سازی عددی توپوگرافی بستر در اطراف موانع توری‌سنگی T ‌شکل در کانال مستقیم سعید هدایتی آرام مقاله پذیرفته شده است
193 1111-IHA شبیه سازی عددی جریان جهت بررسی افت انرژی و پروفیل جریان در حوضچه آرامش پایین دست سرریز اوجی محمدحسین احمدی، آرش صفایی، غلامرضا سعیدی فر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
194 1076-IHA شبیه سازی عددی جریان سیلابی در کانال مرکب غیرمنشوری با سیلاب دشت های مورب مصطفی دولتی مهتاج، بهرام رضائی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
195 1125-IHA شبیه سازی عددی رسوب در حوضچه رسوبگذار به روش اویلری شمسا بصیرت، سمیرا مزروعی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
196 1143-IHA شبیه سازی مکانی-زمانی حرکت آلودگی در آبخوان محصور به کمک روش عددی بدون شبکه محلی پتروو-گالرکین ناهید مجیدی، علی محتشمی، نجمه مجیدی، ابوالفضل اکبرپور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
197 1337-IHA شبیه‌سازی هیدروگراف سیلاب با روش SCS-CN و پیش‌بینی دوره بازگشت (مطالعه موردی: باربادوس) زهرا کولیوند، حسام فتحعلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
198 1272-IHA طراحی بهینه سیستم‌های توزیع آب مبتنی بر قابلیت اطمینان لرزه‌ای با استفاده از الگوریتم گرگ خاکستری مهدی ملک محمودی، سید حمیدرضا حسینی، جعفر جعفری اصل مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
199 1234-IHA طراحی بهینه شبکه‌های توزیع آب شهری باستفاده از الگوریتم ژنتیک ( مطالعه موردی: کوی رضوی شهر اراک) میثم گودرزی، بایرامعلی محمدنژاد مقاله پذیرفته شده است
200 1277-IHA (R1) طراحی تله رسوبگیر رودخانه سیاه درویشان الهه حسینیان، محمود ارحمی، اکبر صفرزاده گندشمین مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
201 1257-IHA طراحی یک مدل عددی هیدرودینامیک-اکولوژیکی برای شبیه سازی انتشار آلاینده های شیمیایی ناشی از پرورش ماهی در قفس اکبر رشیدی ابراهیم حصاری، نوید بذرگر، حسین فرجامی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
202 1356-IHA طراحی یک مدل عددی هیدرودینامیک-اکولوژیکی برای شبیه سازی انتشار آلاینده های شیمیایی ناشی از پرورش ماهی در قفس در بخش جنوبی دریای خزر(منطقه دریایی سیسنگان) اکبر رشیدی ابراهیم حصاری، نوید بذرگر، حسین فرجامی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
203 1251-IHA طراحی و ارتقای پایداری سکوی دریایی شناور در امواج به روش عددی در نرم افزار ANSYS AQWA محسن آرام، فرهود آذرسینا، الهام مینا مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
204 1205-IHA فنون بهره برداری از دریچه در نرم افزار دوبعدی HEC-RAS پریسا کرمی نژاد، بابک لشکرآرا مقاله پذیرفته شده است
205 1158-IHA کاربرد آنالوژی هیدروالکتریک در مدلسازی معادله جابجایی- پراکندگی کلاسیک تحت شرایط مرزی بالادست نوع اول و سوم با توزیع زمانی پالسی و نمایی آتوسا عطائیان، سید علی ایوب زاده، عبدالرضا نبوی، سالوادور انخل گومز- لوپرا مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
206 1209-IHA کاربرد داده های بارش جهانی شبکه بندی شده در تحلیل بارش های حدی میلاد ملکی، حسام سیدکابلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
207 1053-IHA (R1) کاربرد صفحات مستغرق انحنا دار بر کاهش آبشستگی تکیه گاه مریم کریمی، کورش قادری، مجید رحیم پور، محمد مهدی احمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
208 1347-IHA کاربرد یک مدل ساده برای شبیه سازی سیل فروردین 98 شیراز حسن غلامی، حمید حساس، ابوالفضل عزیزیان، نجمه یرمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
209 1309-IHA کاربرد مدل درختیM5 و شبکه‌های عصبی مصنوعی در تخمین فشار دینامیکی حداکثر در پرتابه های جامی شکل مهرشاد صمدی، حامد سرکرده، ابراهیم جباری مقاله پذیرفته شده است
210 1313-IHA کاربردهای الگوریتم ژنتیک در مدیریت منابع آب و سیلاب سید هاشم افضلی، مصطفی کدخدا حسینی، شیما کبیری، مهدی رادفر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
211 1221-IHA یک رابطه‌‌ جدید برای پارامتر شکل بهینه در روش چندربعی برای حل معادله پخش هانیه طالبی کلان، رضا بابایی، احسان جباری، سارا محسن زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
212 1237-IHA مبانی مدیریت سیلاب در رودخانه‌ها و سیلاب‌دشت‌ها رسول معمارزاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
213 1157-IHA محاسبه مقادیر باربستر برپایه داده های لاگرانژین و اولرین Seyed Abbas Hosseini Sadabadi، Alessio Radice، Francesco Ballio، Amir Reza Zarrati مقاله پذیرفته شده است
214 1126-IHA مخاطرات سیلاب در حوزه ‏های آبخیز جنگلی استان مازندران (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بهشهر- گلوگاه) اسماعیل مختارپور، مصطفی رشیدپور، احمد زلیکانی، صمد داداشی، محمدعلی هادیان امری مقاله پذیرفته شده است
215 1217-IHA مدیریت سیلاب شهری با استفاده از سامانه‎های توسعه کم‎اثر در شرایط تغییر اقلیم آرمان اولیازاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
216 1102-IHA مدیریت سیلاب و راهکارهای مقابله با آن سینا فرنام، اکبر مختارپور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
217 1144-IHA مدیریت هوشمند مخازن سدهای کشور با استفاده از سیستم کنترل فازی (FLC) محمد کاظمی سوچلمایی، مسعود منتظری نمین مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
218 1302-IHA مدل‌سازی آزمایشگاهی مشخصات هیدرولیکی پدیده‌های فوران و پس‌‌زدن جریان در مجاری تخلیه‌کننده تحتانی فاطمه حبیبی خوزانی، عبدالرضا کبیری سامانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
219 1314-IHA مدل‌سازی بارش-رواناب با استفاده از مدل‌ رگرسیون کمترین مربعات فازی (مطالعه موردی:حوزه آبخیز کوه سوخته) سودابه بهیان مطلق، افشین هنربخش، مهدی پژوهش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
220 1130-IHA مدلسازی پدیده اسلاشینگ در مخزن مستطیلی با رویکرد دینامیک سیالات محاسباتی شمسا بصیرت، میلاد زمانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
221 1368-IHA مدلسازی رودخانه در نرم افزار Civil3D و مقایسه آن با GIS - مطالعه موردی: رودخانه شور عماد رضوانی زاده، محمد عامل صادقی، مریم شهبازی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
222 1089-IHA مدل سازی عددی اتلاف انرژی در اشکال متفاوت سرریز پلکانی مهلا علیزاده، مهناز قائینی حصاروئیه، احسان فدائی کرمانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
223 1120-IHA مدل سازی عددی جریان ریزشی و رویه ای بر روی سرریز پلکانی سیاه بیشه نیما آل اسحاق، مهدیار خانپور مقاله پذیرفته شده است
224 1261-IHA مدلسازی عددی جریان غلیظ ورودی به کانال با نرم افزار OpenFoam جواد محمدی، بهاره پیرزاده،، غلامرضا عزیزیان، اعظم عبدالهی مقاله پذیرفته شده است
225 1115-IHA مدلسازی عددی فشار هیدرودینامیک وارد بر دریچه کشویی مهدیار خانپور، سامان جهانبانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
226 1260-IHA مدل سازی غلظت رسوب رودخانه کارون با کمک RS و GIS در ایستگاه ملاثانی مرجان کردانی، فریدون رادمنش مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
227 1183-IHA مدل سازی مراحل تخلیه برای سرریزهای غیر مستطیلی شیب دار در نرم افزار FLOW 3d نوراله صالحی، حامد رضا ظریف صنایعی، حسن صالحی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
228 1091-IHA مروری بر انواع سیلاب و روش های مدیریت آن مهدی اسماعیل پورمقدم، مهدی دستورانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
229 1208-IHA مروری بر تجربیات جهانی و ارائه‌ی راهکارهای نوین در مدیریت سیلاب شهری مهدی محمدی قلعه نی، محمدجواد نحوی نیا مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
230 1201-IHA مروری بر روش های ارائه شده در تعیین آستانه حرکت و نرخ فرسایش رسوبات چسبنده ریحانه شفاعتی، بابک لشکرآرا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
231 1032-IHA مروری برسازه های سیل شکن فیض اله فیضی، مهدی دستورانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
232 1312-IHA مروری بر مطالعات آبشستگی آبشکن در جریان های ماندگار و غیر ماندگار رضا فرشاد، سید محمود کاشفی پور، مهدی قمشی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
233 1216-IHA مروری بر ملزومات سدهای زیرزمینی و تأسیسات تغذیه مصنوعی به عنوان روش‌های مدیریت منابع آب فاطمه علیشاهی، رسول معمارزاده، مجید دهقانی، سید مصطفی مرتضوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
234 1042-IHA مرور روابط کلاسیک و نوین تخمین ضریب افت اصطکاک دارسی- ویسباخ با هدف تعیین بهترین رابطه یوسف رجبی زاده، محمدرضا مددی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
235 1311-IHA مروری کوتاه بر هیدرولوژی سیل یک رخداد بارش، مطالعه موردی :‌حوضه آبخیز وردیج - واریش روح انگیز اختری، سید رضا امام جمعه، زینب رادان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
236 1119-IHA مطالعه آزمایشگاهی برگشت آب بالادست وآبشستگی پایین‌دست کالورت مستطیلی تحت تاثیر انسداد متخلخل ورودی تحت جریان غیرماندگار سمیه کریم پور، سعید گوهری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
237 1256-IHA مطالعه آزمایشگاهی ترکیب جتهای آزاد در حالتهای مختلف بر آبشستگی پایین دست اتوسا لطیفی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
238 1152-IHA مطالعه آزمایشگاهی جریان در سرریزکلیدپیانویی نوع A با پلان های مستطیلی،مثلثی و ذوزنقه ای مسعود قدسیان، علی احسانی فر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
239 1199-IHA مطالعه پارامتری رفتار دینامیکی سد بتنی وزنی بر اساس روند گسسته‌سازی المان محدود نازنین امینی، مجید پاسبانی خیاوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
240 1219-IHA مطالعه پارامتر شکل بهینه درروش چندربعی برای حل معادله غیرخطی برگر سارا محسن زاده، رضا بابایی، احسان جباری، هانیه طالبی کلان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
241 1121-IHA مطالعه ضریب جریان عبوری از سدهای لاستیکی با کاربرد مدل‌سازی عددی (مطالعه موردی: سد لاستیکی دهنه‌سر-آستانه اشرفیه) حسین پات، ابراهیم امیری تکلدانی، امیر ملکپور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
242 1283-IHA (R1) مطالعه عددی اثر شیب تاج بر جریان عبوری از یک سرریز مستطیلی متخلخل دکتر مهاجری، سید حسین، امیر صمدی، مهدی شهرکی مقاله پذیرفته شده است
243 1269-IHA مطالعه عددی پارامترهای هیدرولیکی جریان غلیظ به کمک نرم‌افزار OpenFOAM الهه حمزه نژاد، غلامرضا عزیزیان، بهاره پیرزاده، اعظم عبدالهی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
244 1136-IHA مطالعه عددی پدیده کشش ورتکس در پایین دست مانع استوانه ای با اعداد رینولدز مختلف احمد جعفری، سیده زهرا ملک حسینی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
245 1083-IHA مطالعه عددی تاثیر ایجاد حفره روی پله‌های سرریز پلکانی بر تغییرات فشار و استهلاک انرژی در جریان رویه‌ای فرشاد هرسمی، سمیرا اخگر امیرآبادی، کیومرث روشنگر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
246 1297-IHA مطالعه عددی جریان دوفازی (آب و هوا) در سرریز کلید‌پیانویی نوع A مسعود قدسیان، علی احسانی فر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
247 1317-IHA مطالعه عددی ضریب آبگذری سرریز کلید پیانویی نوع A با استفاده از نرم افزار Ansys Fluent جواد سوری، سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری، زهرا مهرابی کوشکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
248 1021-IHA مطالعه عددی و آزمایشگاهی فاصله شیر پروانه‌ای از شیر هاول‌بانگر (مطالعه موردی: سیستم تأمین نیاز آبی پایین‌دست سد خداآفرین) امید امین‌الرعایایی، یونس امین پور، دکتر کاویان پور، محمد رضا، سامان نیک‌مهر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
249 1132-IHA مقایسه بارش برآورد شده از ماهواره ی GPM ، رادار هواشناسی داپلر و مدل پیش بینی بارش WRF با داده های ایستگاه های زمینی در استان گیلان علی صلاحی، افشین اشرف زاده، مجید وظیفه دوست مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
250 1187-IHA (R1) مقایسه بین روش‌های موجود در تعیین سرعت و تعیین درصد خطای هر روش (مطالعه موردی:رودخانه فهلیان) مسعود نادری، محسن حکمت، حسین افضلی مهر، سید هادی موسوی نیا مقاله پذیرفته شده است
251 1018-IHA مقایسه توزیع بارهای معلق و بستر نسبت به بارکل در جریان رودخانه سفیدرود (مطالعه موردی سواحل کیاشهر) رامتین صبح خیز فومنی، علیرضا مردوخ پور، کاظم آقاجانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
252 1033-IHA مقایسه ضریب دبی سرریز خطی و کلید پیانویی در حالت با و بدون دریچه سعید گوهری، حسن صفری، مهین اسحاقیان، سید سعید اخروی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
253 1131-IHA مقایسه معادلات تجربی مختلف حمل رسوب در تخمین عمق آبشستگی در جلوی پایه مستطیلی پل در شرایط جریان غیر ماندگار مجتبی کریمایی طبرستانی، امیر رضا زراتی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
254 1306-IHA مقایسه ی هیدرودینامیک سرریزهای جانبی لبه تیز با تاج مسطح و شیبدار نازنین امینی، اکبر صفرزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
255 1134-IHA (R1) مقایسه و بررسی عملکرد انواع دبی سنج های آلتراسونیک قابل نصب بر روی خطوط انتقال شهر سمنان با تکیه بر صحت و دقت داده ها علیرضا قدس، مهدی جورابلو، غلامرضا شوبیری، امیرحسین گلرخ مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
256 1147-IHA منحنی دبی- اشل سرریزهای جانبی کنگره‌ای ذوزنقه‌ای با رمپ ورودی علیرضا افضلیان، محمود شفاعی بجستان، سید محسن سجادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
257 1292-IHA نشت‌یابی در شبکه‌های توزیع آب به کمک الگوریتم جستجوی هارمونی Leakage Detection in Water Distribution Systems Using Harmony Search Algorithm رضا زندی، جعفر یزدی، محمد شاهسوندی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
258 1186-IHA نقش بارندگی و سیلابهای سال آبی 98-1397 در تغذیه آبخوان دشت دلیجان-محلات ، استان مرکزی مجتبی مرادی، شهریار محمدی، زهره فتاحی، محمد رضا رادور، محمد رضا حسینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
259 1322-IHA نقش توپوگرافی دامنه در فرآیندهای هیدرولوژیک علی طالبی، ابراهیم عسگری، محبوبه کیانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
260 1116-IHA (R1) هیدرولیک ﺟﺮﻳﺎن در کانال مرکب با پوشش گیاهی و سیلابدشت های همگرا فاطمه وجودی، میرعلی محمدی، سید علی ایوب زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
261 1264-IHA هندسه هیدرولیکی کانال‌های پایدار:صحت سنجی روابط موجود و تعیین روابط بهینه یوسف الفت میری، امیرحسین حسن آبادی، محمد هادی شهیدی نسب، حسین افضلی مهر مقاله پذیرفته شده است