حمایت کنندگان اصلی
حامی معنوی
مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری (تهران)
شرکت آب منطقه ای تهران
سیویلیکا
انجمن آب و فاضلاب ایران
شرکت مدیریت منابع آب ایران
انجمن جهانی زیرساخت های حمل و نقل آب
شرکت مهندسین مشاور آبساران
سازمان آب و برق خوزستان
حمایت کنندگان رسانه ای
حامی معنوی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)_|_Islamic World Science Citation (ISC)